Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit ng Website

1. Mga Tuntunin

Sa pamamagitan ng pag-access sa Website na ito, na naa-access mula sa https://CAIACOCONI.com, sumasang-ayon ka na mabigkis ng mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit ng Website at sumasang-ayon na responsable ka para sa kasunduan sa anumang naaangkop na mga lokal na batas. Kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa mga term na ito, ipinagbabawal kang mag-access sa site na ito. Ang mga materyal na nilalaman sa Website na ito ay protektado ng batas ng copyright at trade mark.

2. Gumamit ng Lisensya

Binibigyan ng pahintulot na pansamantalang mag-download ng isang kopya ng mga materyales sa Website ng CAIACOCONI para sa personal, hindi pang-komersyal na pansamantalang pagtingin lamang. Ito ang pagbibigay ng isang lisensya, hindi isang paglilipat ng pamagat, at sa ilalim ng lisensyang ito ay maaaring hindi mo:

  • baguhin o kopyahin ang mga materyales;
  • gamitin ang mga materyales para sa anumang layuning pangkalakalan o para sa anumang pagpapakita sa publiko;
  • tangkaing baligtarin ang engineer ng anumang software na nilalaman sa Website ng CAIACOCONI;
  • alisin ang anumang copyright o ibang pagmamay-ari na mga notasyon mula sa mga materyales; o
  • paglilipat ng mga materyales sa ibang tao o "salamin" ang mga materyales sa anumang iba pang server.

Hahayaan nitong wakasan ang CAIACOCONI sa mga paglabag sa alinman sa mga paghihigpit na ito. Sa pagwawakas, ang iyong karapatan sa pagtingin ay tatapusin din at dapat mong sirain ang anumang na-download na mga materyal sa iyong pag-aari maging naka-print o elektronikong format. Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito ay nilikha sa tulong ng Mga Tuntunin Ng Tagabuo ng Serbisyo at ang Tagabuo ng Patakaran sa Pagkapribado .

3. Pagwawaksi

Ang lahat ng mga materyales sa Website ng CAIACOCONI ay ibinibigay "tulad ng". Ang CAIACOCONI ay hindi gumagawa ng mga warranty, nawa ay maipahayag ito o ipahiwatig, samakatuwid ay tinanggihan ang lahat ng iba pang mga warranty. Bukod dito, ang CAIACOCONI ay hindi gumagawa ng anumang mga representasyon tungkol sa kawastuhan o pagiging maaasahan ng paggamit ng mga materyales sa Website nito o kung hindi man ay nauugnay sa mga naturang materyal o anumang mga site na naka-link sa Website na ito.

4. Mga Limitasyon

Ang CAIACOCONI o ang mga tagatustos nito ay hindi mananagot para sa anumang mga pinsala na maganap sa paggamit o kawalan ng kakayahang magamit ang mga materyales sa Website ng CAIACOCONI, kahit na ang CAIACOCONI o isang kinatawan na pinapahintulutan ng Website na ito ay naabisuhan, pasalita o pasulat, ng ang posibilidad ng naturang pinsala. Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang mga limitasyon sa ipinahiwatig na mga garantiya o limitasyon ng pananagutan para sa mga hindi sinasadyang pinsala, maaaring hindi mailapat sa iyo ang mga limitasyong ito.

5. Mga Pagbabago at Errata

Ang mga materyal na lumilitaw sa Website ng CAIACOCONI ay maaaring may kasamang mga error sa teknikal, typograpiko, o potograpiya. Hindi mangangako ang CAIACOCONI na ang alinman sa mga materyales sa Website na ito ay tumpak, kumpleto, o kasalukuyang. Maaaring baguhin ng CAIACOCONI ang mga materyales na nilalaman sa Website nito anumang oras nang walang abiso. Ang CAIACOCONI ay hindi gumawa ng anumang pangako na i-update ang mga materyales.

6. Mga Link

Ang CAIACOCONI ay hindi nasuri ang lahat ng mga site na naka-link sa Website nito at hindi responsable para sa mga nilalaman ng anumang naturang naka-link na site. Ang pagkakaroon ng anumang link ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso ng CAIACOCONI ng site. Ang paggamit ng anumang naka-link na website ay nasa sariling peligro ng gumagamit.

7. Mga Pagbabago ng Mga Tuntunin sa Paggamit ng Site

Maaaring baguhin ng CAIACOCONI ang Mga Tuntunin ng Paggamit para sa Website nito anumang oras nang walang paunang abiso. Sa pamamagitan ng paggamit ng Website na ito, sumasang-ayon ka na malugod ka sa kasalukuyang bersyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit.

8. Ang iyong Privacy

Mangyaring basahin ang aming Patakaran sa Pagkapribado.

9. Batas sa Pamamahala

Anumang paghahabol na nauugnay sa Website ng CAIACOCONI ay dapat pamahalaan ng mga batas ng gb nang walang patungkol sa salungatan ng mga probisyon ng batas.